Illinois – Missouri

 

Kansas-Oklahoma

 

Texas-New Mexico

 

Arizona-California